La Renaixença va ser un procés de recuperació de la tradició, la llengua i la cultura catalana. Aquest moviment va iniciar-se l’any 1833 amb la publicació —al diari El Vapor— de La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau. L’arribada d’aquests versos d’enyorança del passat català van encoratjar als intel·lectuals del segle XIX i XX a difondre i promoure el català com a llengua de cultura i instrument de comunicació iniciant, d’aquesta manera, un camí cap a la consolidació de la llengua com a tal. 

Tot just entrat el segle XXI, observem a la xarxa una manca d’organització del patrimoni català que impossibilita, entre altres coses, l’accés a la cultura per part d’aquells que emprem la internet com a eina d’estudi i de formació. Per aquesta raó, i seguint la tradició que ens avantguarda, iniciem aquesta tasca de recerca, confecció, organització i comentari de tota aquesta herència que ja van recuperar els nostres avantpassats.

La llengua catalana viu en nosaltres i a nosaltres ens toca viure-la i guardar-la com un tresor del temps, un temps que s’ha esmerçat en immortalitzar-la a través de la literatura, la cultura i tots nosaltres.