Els recursos literaris són, tal com indica la mateixa paraula, eines per a la confecció d’obres literàries. Són artificis lingüístics amb què l’escriptor o el poeta procura atorgar al text una densitat literària a través de la presentació del contingut amb certa força expressiva.

Descarrega el PWP explicatiu (requereix contrasenya)