Què és la llengua?

La llengua catalana, com qualsevol altra, és una llengua vehicular que s’utilitza a Catalunya i altres regions d’Europa, principalment. Amb més de 10 milions de parlants, el català és una llengua de cultura, cohesió social i de comunicació que cada dia gaudeix de més importància i notorietat en el mercat laboral, la comunicació i altres afers socials. Aprendre català és qüestió de cadascú i, fins a cert punt, responsabilitat de tothom. En aquest web educatiu, Renaixença.cat, tindràs l’oportunitat d’aprendre i millorar el català d’una forma interactiva i entretinguda.

Aquest web també està obert amb la finalitat que professors i alumnes puguin accedir-hi per extreure exercicis o fer-los de manera autocorrectiva. Es tracta de crear una eina educativa a l’accés de tothom qui vulgui aprendre, millorar i posar-se a prova en matèria lingüística. 


ORTOGRAFIA


GRAMÀTICA