Què és la gramàtica?

La gramàtica és la ciència del llenguatge o estudi del sistema d’una llengua determinada. Per aquesta raó, i en tant que ciència del llenguatge, la gramàtica inclou en un sentit ampli la fonologia, fonètica, lexicologia, morfologia i sintaxi.

La finalitat primordial de la Gramàtica Catalana que va publicar Pompeu Fabra en 1918, segons l’IEC, era respondre a les necessitats del català oral que, veient les circumstàncies, demandava una unificació en pronunciació, i una normativització de la morfologia i dels pronoms.

Des de principis del segle XX, és l’Institut d’Estudis Catalans qui s’encarrega de confeccionar les normes de la Gramàtica Catalana. Al igual que aquest web, la Gramàtica de l’IEC es divideix en tres grans parts: la dedicada a la fonètica i fonologia, la dedicada a la morfologia i la dedicada a la sintaxi.


FONÉTICA


MORFOLOGIA


SINTAXI


LÈXIC