Edat Moderna

Al segle XV, l’existència d’una burgesia puixant arreu d’Europa comporta canvis significatius en el consum del temps lliure. A l’àmbit lingüístic català, la ciutat de València és el nou centre de producció cultural i, per exemple, s’hi instal·la la primera impremta de la península. El gènere literari de moda és la novel·la en prosa perquè la difusió del llibre permet la lectura en privat. Alhora, s’incorporen continguts atents a l’evolució social. Joanot MartorellTirant lo Blanc (1490) incorpora personatges de ficció coetanis i, a més, els retrata amb un realisme desconegut en la literatura anterior. Per aquest motiu, és el títol més representatiu del gènere i es considera la primera novel·la moderna de la literatura occidental. 

Barroc i neoclassicisme

Als segles XVII i XVIII apareixen uns corrents intel·lectuals i artístics que arriben amb retard i poca intensitat a la cultura catalana. D’una banda, el Barroc suposa l’acumulació sense mesura d’efectes estètics. D’altra banda, el Neoclassicisme propugna el retorn al seny ordenador d’inspiració clàssica i la Il·lustració suposa el sorgiment d’un pensament analític modern.

El Barroc literari català té dos autors principals, Francesc Vicent Garcia i Francesc Fontanella. La Il·lustració i el Neoclassicisme pateixen els efectes de la descomposició institucional del país després de la guerra de Successió. A causa del predomini de la llengua castellana, la literatura en català es desenvolupa fora dels dominis de la monarquia hispànica, com a Menorca, amb Joan Ramis, o al Rosselló.

Renaixença

L’arribada del Romanticisme va sacsejar els fonaments ideològics de la cultura. Les concepcions artístiques vigents fins aleshores van deixar pas a les noves idees de subjectivitat, genialitat i transgressió, que han acompanyat fins als nostres dies l’art i la creació literària. 

La ventada romàntica va afavorir també les reivindicacions nacionals i, conjuntament amb altres factors polítics i econòmics, va impulsar la Renaixença a Catalunya i, en menor mesura, al País Valencià. Aquest moviment va articular una proposta de dinamització cultural, literària i de recuperació de la consciència nacional, que va connectar amb el naixement del catalanisme polític i va permetre el reviscolament de la literatura catalana.

[Ampliar: Què és la Renaixença?]